Vilkår for hotel

Disse betingelser for brug beskriver de betingelser, ud fra hvilke Hotels Combined Pty Ltd ACN 122 130 554 (vios eller vores) giver adgang til websitet og informationerne.

1. Definitioner

Under disse Betingelser for brug:

Information betyder alle de tilgængelige oplysninger på websitet, herunder:

 1. Ledige hotelværelser
 2. Priser for hotelværelser
 3. Beskrivelser af hotellet samt billeder
 4. Hotelfaciliteter
 5. Kundebedømmelser
 6. Redaktionelle kommentarer

Tilladt brug betyder formålet med at sammenligne priser på hotelophold og tjenester i forbindelse med foretagelse af bestillinger og/eller rejsearrangementer, men ekskluderer genudgivelse eller genlevering af informationer eller dele af information til forbrugerne ad elektronisk vej.

Tredjeparts tilbud betyder de varer og serviceydelser, som udbydes til salg af tredjepart

Website betyder websitet som det kan ses på HotelsCombined.com.

2. Adgang

For at benytte websitet, skal du:

 1. Give samtykke til disse Vilkår og
 2. Garantere at du er over 18 år.

3. Forbudte aktiviteter

Du må ikke:

 1. Gengive i fysisk form, udgivelse, offentliggørelse, meddele offentligheden, eller tilpasse oplysningerne eller dele af dem til andet end det tilladte formål;
 2. Skaffe adgang til eller overvåge oplysninger eller dele af oplysninger via robotter, spidere, scrapere eller andre automatiske midler uden vores forudgående skriftlige samtykke;
 3. Overtrædelse af restriktionerne i enhver «robot exclusion header» på dette website eller omgåelse af reglerne eller andet som bliver anvendt til at forhindre eller begrænse adgangen til dette website;
 4. Gøre noget, der pålægger eller kan pålægge vores infrastruktur en urimelig og uforholdsmæssig stor belastning;
 5. Forsøge at ændre, oversætte, tilpasse, redigere, opbryde eller anvende «reverse engineering» på softwareprogrammer, der benyttes af os i forbindelse med dette website.

4. Erstatning

Du holder os skadesløs for alle omkostninger, påstande, krav, forpligtelser, udgifter, skader og tab som følge af din brug af information eller en del af informationerne til andre formål end det tilladte.

5. Bekræftelse af information og accept af risici

5.1 Bekræftelse af oplysninger

Du skal kontrollere nøjagtigheden af oplysningerne, før du accepterer eller bruger tredjeparts tilbud.

5.2 Accept af risici

Du påtager dig hele risikoen i forbindelse med dit/din:

 1. Brug af websitet og informationen, og
 2. Accept og brug af tredjeparts tilbud.

6. Ingen garanti

Vi garanterer ikke for:

 1. Nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden eller pålideligheden af websitet, information og tredjepartstilbud
 2. at websitet og oplysningerne er fejlfri, virusfri, uafbrudte eller fri for uautoriseret brug eller hackere.

7. Erstatningsansvar

7.1 Begrænsning

I det omfang betingelserne, angivet i loven Trade Practices Act 1974 (CTH), finder anvendelse på serviceeydelser, der er leveret af os, er vores ansvar for eventuelle brud på disse betingelser begrænset til at levere de serviceydelser igen eller betale omkostningerne ved at få ydelserne leveret igen.

7.2 Udelukkelse

Bortset fra disse betingelser, som ikke kan ekskluderes ved lov, er alle andre vilkår end dem, der udtrykkeligt er indeholdt i disse betingelser for brug udelukket.

7.3 Maksimum erstatningsansvar

Under henvisning til paragraf 7.1 ovenfor begrænses vores samlede erstatningsansvar for dig til en sum af $ AU100.

7.4 Undtagelser fra erstatningsansvar

Vi kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige (om det er kontraktligt, i civilt søgsmål eller på anden måde) for følgeskader, særlige, tilfældige eller indirekte tab eller skader, herunder tab af fortjeneste, som evt. kan opstå under disse Betingelser for brug.

8. Generelt

8.1 Hele aftalen

Disse Vilkår  ndeholder hele aftalen mellem parterne og afløser al tidligere kommunikation mellem parterne.

8.2 Ændring og variation

Vi kan til enhver tid ændre disse Vilkår for brug uden varsel.

8.3 Eksisterende lov og jurisdiktion

Disse betingelser for brug er underlagt og skal forstås i overensstemmelse med gældende lov i New South Wales. Du underordner dig rettens eksklusive jurisdiktion i denne stat og Commonwealth i Australien i forbindelse med alle spørgsmål, der udspringer af eller relaterer til disse Vilkår for brug.